MeNZiL.wp

Niyet ettim Allah rızası için..

BİR YILDIZ KAYDI: SEYDA MOLLA İBRAHİM K.S.

Posted by Zâcir Ocak 1, 2007

BİR YILDIZ KAYDI: SEYDA MOLLA İBRAHİM K.S. 

Gavs-ı Sani Hazretlerinin kendisinden bahisle “Bu civarda onun gibi bir alim yoktur.” buyurduğu Seyda Molla İbrahim geçtiğimiz ay vefat etti.İlme adanan bir ömrün, 5 Aralık Çarşamba gecesi Adıyaman Devlet Hastanesi’nde son bulması, bizlere bu hadis-i şerifi bir kez daha hatırlattı.Bizleri bu mübarek insanların şefaatlerinden mahrum etmemesi duasıyla, kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmetle birlikte, yakınlarına, ilim ve maneviyat alemine başsağlığı diliyoruz. 

Erken Başlayıp Erken Meyve Veren İlim Hayatı 

1933 yılında Batman’ın Hasankeyf köyünde dünyaya gelen Seyda Molla İbrahim, Hasankeyfli Seyda Molla Muhammed’in oğludur. Kendileri Hz. Ömer r.a. Efendimizin soyundan gelirler. 

Seyda Molla İbrahim, 5-6 yaşlarında babasının yanında ilim tahsiline başlamıştır. Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri babası Seyda Molla Muhammed’in yanında öğrenmiştir. 12 yaşına geldiğinde yine alim olan amcası Seyda Molla Ömer’in yanında tedrisata başlamıştır. Sonraları başka köylerde değişik alimlerin yanında tahsiline devam etmiştir. Siirt’in Zokayd köyündeki Şeyh Alaeddin el-Ohi’nin halifesi Şeyh Cüneyd’in, ardından Bosark köyündeki Seyda Molla Fahri’nin, son olarak Seyyid Molla Şerif el-Fırsafi’nin yanında ilim tahsil etmiştir. (Allah cümlesine rahmet etsin ve sırlarını mukaddes kılsın.) 

Tedrisatını 1951 yılında tamamlayıp, icazetini 18 yaşında daha sakalı dahi çıkmamış bir genç iken, en son hocası Seyyid Molla Şerif el-Fırsafi’den almıştır. Daha birkaç yıllık talebe iken hocasıyla birbirlerini teheccüd namazına kaldırdıklarını zaman zaman sohbetlerinde dile getirirlerdi. 

“Yaşlı Başlı Birini Bekliyorduk.” 

Seyda Molla İbrahim’in icazet almasıyla birlikte, 55 yıl sürecek olan ilim ehli yetiştirme ve hizmet dönemi de başlamıştır. İlk olarak Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Kelhok köyünde talebelerine ders vermiş, aynı zamanda köy hocalığı yapmıştır. 

O sıralar henüz çok gençtir. Bu yaştaki birisinin icazetini almış ve talebe yetiştiriyor olması pek alışılagelmiş bir şey olmadığından hayretle karşılanmış, kısa zamanda civardaki alimler arasında temayüz edip meşhur olmuştur. 

Bir gün Mardin’in Cizre ilçesine Şeyh Seyda el-Ciziri’yi ziyarete gider. Cizre’ye vardığında yemeğini yer, çayı dergahta içmek üzere yola koyulur. Kendisini karşılayan Şeyh Seyda el-Ciziri’nin halifesi Molla Şehmuz, bu tanımadığı genç misafiri: “Fakih (talebe), hoş geldin!” diyerek buyur eder. Onlar sohbet ederken talebelerden birisi yemek getirmek üzere kalkar. Henüz misafiriyle karşılaşmamış olan Şeyh Seyda, talebenin yemek getirmeye gittiğini öğrenince: “Misafirimize yemek götürmeyin, o yemeğini yemiştir.” diyerek talebeyi yanına çağırır. Çay ve şeker çıkarıp “Bunları götürün ve onun çayını eksik etmeyin.” der. 

Demlenen çay bitince Seyda Molla İbrahim’e çay isteyip istemediği sorulur. “Şeyh Seyda size misafirin çayını eksik etmeyin demedi mi?” diyerek, tekrar çay yapılmasını ister. İkinci demlik de bitince üçüncü kez çay demlerler. Bunun üzerine Halife Molla Şehmuz: “Sen bir hafta burada kalsan Şeyh Seyda’nın dergahında çay ve şeker kalmaz. Bir ay kalacak olursan Cizre’de çay ve şeker kalmayacak!” der. Bunun üzerine Seyda Molla İbrahim şu cevabı verir: “Şeyh Seyda belki de yurt dışından getirtiyor şekeri çayı… Siz onun emri ne ise onu yapın. Size çayı eksik etmeyin dediyse siz de eksik etmeyin.” Halife Molla Şehmuz bu cevaba şaşırır ve tanımadığı misafire nereli olduğunu sorar. Seyda Molla İbrahim: “Ziyaret (Veysel Karani) tarafındanım.” der. Halife Molla Şehmuz durumu sezer gibi olur ve: “Yoksa sen Seyda Molla İbrahim Kelhoki misin?” diye sorar. “Evet, benim.” der ve birlikte ayağa kalkar, birbirlerinin ellerini öperler. Halife Molla Şehmuz: “Seyda Molla İbrahim ismi o kadar çok duyulmuş ki, bana geleceği söylenince karşımda uzun sakallı, cübbeli, kocaman sarıklı, yaşlı bir alim bekliyordum. Bizim kusurumuza bakmayasınız..” diyerek mahcubiyetini dile getirir. 

Hem Zahir Hem Bâtın Eri 

Seyda Molla İbrahim’in Kelhok köyündeki hizmeti sekiz yıl devam etmiştir. Buradaki hizmeti süresince köylüler tarafından çok sevilmiş, onların desteği ile pek çok talebe yetiştirmiştir. Bu köyde bir keresinde 40 talebeye birden icazet verdiğini kendileri ifade etmiştir. 

Talebelerinden Elazığlı Seyda Molla Hayreddin’in ağabeyi anlatıyor: 

Kardeşimim askerlik zamanı gelmişti. Durumu bildirmek üzere evimize askerler gelip kardeşimi sordular. Babam, kardeşimin evde olmadığını, nereye gittiğini de bilmediğini söyledi. Babam onun nerede olduğunu bilmiyordu ama ben biliyordum. Elazığ’dan trene binip Siirt’in Kurtalan ilçesine gittim. Oradan da Kelhok köyüne gitmek üzere arabaya bindim. 

Kelhok köyünün aşağısında bir yerde araba durdu. “Şu yukarıda görünen köy Kelhok’tur.” dediler. Önce köyün camisine vardım. İçeride üç kişi oturuyordu. Yaşlı ve sarıklı iki ihtiyarın arasında bir de sarıklı genç vardı. “Acaba bunların hangisi Seyda(hoca)dır?” diye tereddütte kaldım. Neyse, ben şuracıkta oturayım. Bunlardan hangisi bana hoş geldin derse, bilirim ki Seyda odur. Yerime oturunca sarıklı genç bana hoş geldin dedi. O zaman Seyda’nın bu genç olduğunu anladım. Daha önce kardeşimin hocası Seyda Molla İbrahim Kelhoki’yi hiç görmemiştim. Fakat adını çok duymuştum, pek meşhur bir alimdi. Fakat bu kadar genç olacağını hiç tahmin etmemiştim. 

Sarıklı genç yanındaki iki ihtiyara diyordu ki: “Dün gece rüyamda bir genç benden altın istedi. Ben de altınım olmadığını söyledim. O genç bana, oturduğun minderin altında bir tane var, dedi. Minderi kaldırdım ki hakikaten bir altın var, alıp o gence verdim. Şimdi size söylüyorum, rüyamda gördüğüm o genç işte bu misafirimizdir. Benden istediği altın ise Elazığlı Molla Hayreddin’dir. Buraya gelmesinin sebebi Molla Hayreddin’i götürmektir.” 

Bu sözler beni hayretler içinde bırakmıştı. Gencecik, daha sakalı bile çıkmamış birisi hem alimdir, müderrislik yapar, hem de bu yaşta apaçık keramet gösteriyor… 

Orada bir süre misafir olduktan sonra, kardeşim Molla Hayreddin’i alıp Elazığ’a geri döndüm ve kardeşimi askere gönderdik.  

Gittiği Her Yer Bir Mektep 

Çocukluğundan beri ilme, öğrenmeye çok istekli olan Seyda Molla İbrahim, kelhok köyünden sonra Diyarbakır’ın Hüseyni köyüne gitmiş, orada yedi yıl hizmet etmiştir. Sonra sırasıyla, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin Meara köyünde beş yıl, Silvan ilçesinin Feyra köyünde yedi yıl, yine Bismil’e bağlı Fedli köyünde dört yıl süreyle hizmet edip talebe yetiştirmiştir. 

Nihayet 1995 yılının 18 Aralık günü Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil köyüne taşınmış ve ömrünün geri kalan son 11 yılını, vefatına iki ay kalıncaya kadar burada geçirip talebe yetiştirmeye devam etmiştir. 

İntisaplar ve Son Nokta 

Seyda Molla İbrahim, genç yaşında Şeyh Muhammed Diyauddin’in yeğeni Şeyh Masum el-Nurşini’nin oğlu Şeyh Maşuk’a intisap etmiştir. (Cenab-ı Hak cümlesinin sırlarını mukaddes kılsın.) 

Şeyh Maşuk kendisine halifelik teklif etmiş, o ise buna karşılık: “Emriniz başım üstüne. Fakat halifelik alırsam talebelerimle o kadar meşgul olamam. Bu yüzden beni mazur görünüz.” demiştir. 

Şeyh Maşuk’un vefatından sonra Şah-ı Hazne’nin oğlu Şeyh Masum’un Halifesi Şeyh Muhammed Arapkendi’ye intisap etmiştir. (Cenab-ı Hak cümlesinin sırlarını mukaddes kılsın.” 

Aynı şekilde bu mübarek zattan da halifelik teklifi almıştır. Fakat yine: “Hilafet ağır bir yüktür. Ben bunu kaldıramam. Lütfen beni mazur görünüz.” diyerek kabul etmemiştir.  

Şeyh Muhammed Arapkendi’nin vefatından sonra, Gavs Seyyid Abdulhakim’in oğlu ve halifesi Seyyid Muhammed Raşid Erol’a intisap etmiştir. (Cenab-ı Hak cümlesinin sırlarını mukaddes kılsın.) 

Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin vefatından sonra Gavs-ı Sâni Hazretlerine intisap etmiş ve nihayet 1996 senesinin Mart ayında O’ndan halifelik almıştır. (Cenab-ı Hak cümlesinin sırlarını mukaddes kılsın.) 

Seyda Molla İbrahim için ilim ve talebe yetiştirmek çok mühimdi. 16 yaşından beri rahatsız olduğunu ve o zamandan beri ilaç kullandığını söylerdi. Fakat ders vermeye başladığı anda sanki bütün hastalıklarından kurtulur, başka birisi olurdu. Onu ders verirken görenler son derece sağlıklı olduğuna hükmederdi. 

Ankara’ya tedavi için son gidişinde, doktorlar akciğerlerindeki hastalığın arttığını, artık ders vermeyi bırakıp istirahata çekilmesinin uygun olacağını söylerler. Bunun üzerine Seyda Molla İbrahim şöyle der: “Şu doktorlara bakın hele! Ben hastayım, onlar hastaya ilaç kullanmayacaksın diyorlar. Böyle şey olur mu!” 

Vefatından iki ay öncesine kadar ders vermeye devam eden Seyda Molla İbrahim, 55 yıllık hizmet hayatından 1000’i aşkın icazetli talebe yetiştirmiştir. Cenab-ı Mevla ona rahmet etsin, sırrını mukaddes kılsın, ömrünü hizmetine adadığı Kur’an-ı Hakim’i refik eylesin. Amin. 

Hüseyin Kalfaoğlu 

Semerkand, Ocak 2007

Reklamlar

46 Yanıt to “BİR YILDIZ KAYDI: SEYDA MOLLA İBRAHİM K.S.”

 1. Hazreti Gavsımızı (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye) ziyarete gittiğimizde Hazreti Gavsımız (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye)Norşin’li Şeyh M. Bakır’ın (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye)taziyesinden yeni dönmüşlerdi. Oraya gitmeden evvel Seyda Molla İbrahim Hazretlerini (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye) hastanede ziyaret ettiklerini duymuştuk. Menzil’de Seyda Molla İbrahim Hazretlerini (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye) göremeyince sormuş ve durumunun ağır olduğu haberini almış bir hayli üzülmüştük. Bizim Menzil’den çıkmamızdan bir gece sonra da vefat haberini alıp daha derin bir üzüntüye garkolduk.

  Bir Âlimin yerini bir başkası dolduramaz zaten onun yeri kendi yeridir diğer âlimin yeri kendi yeridir. Hazreti Gavsımız (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye)ve Kâmil Mürşidler’in muhabbeti bereketi ile böyle büyük âlimler yetişecektir İnşallah-ur Rahman. Seyda Molla İbrahim Hazretleri (Kaddesallahu Esraruhu Aliyye)ile huzurda buluşmak ümidiyle…

 2. Selamün Aleyküm,

  Ilk önce Allahtan (cc) rahmet diliyorum ve mekani cennet olsun diyorum, mübaregi görmek nasib oldu bizlerde onu kaybettigimize üzüldük Allah (cc) ona mükafatini muhakkak fazlasiyla verir insaAllah talebeleri bu dar günümüzde dünyaya isik olur insaAllah selametle kalmaniz dilegiyle…
  Bilvanisli Muhammed…

 3. barış kaya said

  s.a seyda molla ibrahimi menzilde gördüğümde bir alime yakışan tüm edep erkan vede sayamadığım tüm güzellikler onda mevcuttu bende vefat haberini alınca çok üzüldüm allah sırlarına nail kılsın onların ve diğer tüm büyüklerin şefaatine bizleri nail kılsın AMİN

 4. allah-u zülcelal hz.ne bizi böylesi mübarek bir insanı tanıtmasından ötürü sonsuz defa hamd olsun…onu görme şerefine bizlerin günahlarını rahmeylesin.ve şu ahir zaman karanlığında öyle ziyaları başımızdan eksik buyurmasın.sadat-ı kiram’ın ve s.molla ibrahim hz.nin himmet ve bereketlerinden bizleride nasibdar eylesin.hepsinin makamını ve sırlarını ali kılsın…

 5. ali er said

  Allah rahmet eylesin fakat böyle bir alimse menzilde ne işi var

 6. Zâcir said

  Ali Bey,

  Böyle büyük bir alim olduğu halde Menzil’e gidişindeki sebebi de sizin fehminize ve idrakinize bırakıyoruz.

  Ders çıkarılası bir durum, öyle değil mi?

  İlim ilim ilmektir
  İlim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsen
  Bu nice okumaktır

  Yunus Emre Hz.

 7. adem said

  selamun aleykum…allah rahmet eylesin…allah öyle mubarek zatları başımızdan eksik etmesın.onların ilminden bir zerre de olsa bize de nasip eylesin.onların duasını üzerımızden eksik etmesin aminnn…vesselammmm…

 8. selam kardeşlerim allah rahmet eylesin biz yinede bu kişiye degilde bu yaratana bakmak lazım herşeyeramen seydaya devam edelim bizi rabbimiz saddatlardan ayırmasın allaha emanet olun……

 9. sellami said

  ALLAH RAHMET EYLESİN ŞEFATLARINA RABBİM NAİL EYLESİN RABBİM SAYILARINI ARTIRSIN BU MUBAREK INSANLAR KOLAY YETİŞMİYOR

 10. AbdulCelil said

  Bilgisi olan kardeşlerden şunu öğrenmek isterim. Molla İbrahimden sonra ilimde onun yerini alacak biri var mıdır? Varsa onun kim olduğunu öğrenebilirmiyim.

  Dinde selametle kalın

 11. allah razı olsun kurban

 12. selamun aleykum kardeşim sizin sorunuza cevap bulmak çok zor ancak seyda molla ibrahimin yerini bir nebzede olsa menzili seyid bahatin olacağına kanaat ediyorum selametle dua buyurun

 13. cantona said

  Haberi duyunca çok üzüldüm. Hz.Resullulahın(sav.) dediği gibi “kişi sevdiğiyle beraberdir.” inşallah ahirette beraber oluruz.Allah gavsımızdan ayırmasın.

 14. RABBİM SEYDAYA GANİ GANİ RAHMET ETSİN.ONU AHİRRETTE RESULÜNE KOMŞU EYLESİN.BİZİDE ONLARIN HAYRINDAN MAHRUM ETMESİN.RABBİM ÖYLE ALİMLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN.RABBİM ONUN AKRABASI OLMAYI BU ACİZ KULUNA NASİP ETTİ.İNŞALLAH MAHŞERDEDE ONLARLA BİRLİKTE OLURUZ.RABBİM HEPİNİZDEN RAZI LSUN

 15. şahin_02 said

  allah razı olsun böyle alimlerin ölümü gibi ölmek nasip etsin allah.yazınız çok hoş oldu inşallah bu zatların durumları hakkında haberler devam eder sürekli.allah razı olsun

 16. şahin_02 said

  menzilde ne işi var diyen arkadaşlara az da olsa küçük bir not yazayım müsadenizle.el elden üstündür demekki gavsi saniye teslim olması gerekliymiş o kadar ilmiyle bunu öğrenmiş ve lazım olmasa gitmezdi hemde kaç tane şeyh halifelik vermiş kabul etmemiş mübarek.allah razı olsun

 17. muhammed şirin ALADAĞ said

  selamün aleyküm kardeşler sadatlar hariç seyda molla ibrahim(k.s)gibi bir alim bir daha yer yüzüne geleceğini hiç tahmin etmiyorum o çok farklıydı aynı zamanda keramet sahibiydi mevlam bizi kıyamet gününde onunla beraber etsin inş allah hepinizden razı olsun

 18. Özgür said

  Selamun Aleykum,

  Allah, Mubareğe rahmet etsin. Ne yazıktır ki biz kendisini görme şerefine nail olamadik. Sizler, bu değerli insanı görenler, ne kadar şanslı insanlarmışşınız.

  Allah ratmet etsin kedisine…

 19. seyfullah said

  allah(c.c.) mekanını cennet eylesin bu kadar küçük yaşta icazet alıp talebe yetiştirmek kolay değildir.allah(c.c.)inşallah ahirette de bizi böyle mübareklerden ayırmaz.böyle mübareklerin şefatinden bizi mahrum etmez.

 20. cem said

  s.a böyle mübareklerin ahirete intikal etmeleri bizleri gercekten derinden sarsıyor allah inşallah onu resulune komşu eder allah sultanımızı başımızdan ayırmasın hatta bizim ömrümüzden alıp sultanımızın ömrüne katsın çünkü ümmeti muhammede biz değil o gerekli allaha ve kalbinizin sahibine emanet olun s.a

 21. mehmet bozan said

  SEYDA MOLLA İBRAHİMİ DİYARBAKIRDA BEN VE SEYDA MOLLA TAYFUR İLE ZİYARETE GİTMİŞTİK 2 SAAT KADAR İÇERİDE KONUŞTULAR SEYDA MAAŞŞALLAH İYİSİN DEDİ CIKTIK VE 3 GÜN SONRA VEFAT HABERİNİ ALDI ALLA RAHMET ETSİN BU GÜN BEN BU YAZIYI YAZI YORUM SEYDA MOLLA TAYFUR TA BU 5 GÜNÜ VEFAT ETMİŞTİR 2 KİSİ AHİRET KARDEŞLERİYDİ ALLAH SABIR VERSİN BİZLERE AMİN

 22. Sofiler bende Molla İbrahim adlı mübaregi çok duydum çok anlattılar ama bir türlü ziyaret edemedim kendilerini medresenin bülbülüydü O mübarek Allah rahmet eylesin

 23. molla ibrahimin menzilde ne işi var diyenlere duyrulur ocak ayının dergisini alsınlar okusunlarve molla ibrahim semerkand dergisinde şöyle demiştir”GAVSI SANİ HZ.LERİNİN BİR NAZARINA BÜTÜN AMELİMİ DEĞİŞİRİM”galiba bu herşeyi anlatıyor.

 24. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim Allah c c bir kulunu sevdiği zanan o nu insanlara sevdirir. seyday molla ibrahim benim hocamdı çok şeyi kendisinden istifade ettim. vefat ettiği gün biz üç kişi onu yıkadık ve orda muezin molla kıyas ağlıyarak şöyle dedi:seyda çok kişi yıkadım ada senin gibi mubarek bu kadar güzel kokuya sahip bir insanı yıkamamıştım sen bambaşkasın.mubarek vefat etmeden iki gün önce bir ruya görmüştü ruyası şuydu:ben resulullah’ı (s a v) ruyamda gördüm ve bana şöyle dedi:molla ibrahim sen benimsin seni kimseye kaptırmayacağım.Allah’da biliyorki seyday molla ibrahim rerulullah’ı çok severdi bir yerde resulullah’ın ismi zikredildiği zaman güzlerinde yaşlar süzülüyordu.işte gerçek sevgi gerçek aşk budur. Allah bizleride onların hatrı için affetsin inş

 25. Mehmet yasin said

  SELAMÜN ALEYKÜM GERÇEKLER DEVAMLI ACI GELİR YALNIZ BEN ŞAHSEN GERÇEKLERİN İÇİNDEN İNSANA HÜZÜN VERECEK BİR GERÇEK GÜRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM AMA HERZAMANDA İBRETLİ DÜŞÜNCELİ VE GERÇEKTEN İNSALARA YARACAK ŞEKİLDE VE NASILKİ YARADI ÜMMETİ MUHAMMEDE BİR IŞIKTI BÖYLE KİŞİLER ASLA BİRDAHADA ELLERE GİRMEZLER KİM ACABA DEĞİNCE VEKİMİ KAST EDİYOR AKLIMIZDA SORU İŞARETI OLUNCA İŞTE O ZAT YANİ S.MOLLA İBRAHİM DEMEK İSTEDİM O NİCE ALİMLERİ YETİŞTİREN ZATTI BENİ YAKAN VE YİKAN OZATIN KAYP ETMESİ EVET ONU KAYP ETTİK ÖNÜMÖZDE DAHA NİCE ZATLAR VAR İKEN BARİ ONLARI KAYP ETMİYELİM ONLARIN YOLUNA TABİ OLALIM Kİ YANLIŞ YOLLARA GİRMEMEK İÇİN….

 26. adem said

  allah rahmet eylesin inşaallah istediği yere mevkiye ulaşmış hz muhamet savs lemin yanında komşusu olmuştur ben seyda molla ibrahimi ancak hastalandıktan sonra tanıyabildim elazığdan adıyamana hastahaneye patronum ve diğer iş arkadaşlarım gi
  tii çokmerak ediyordum onu meğer ne mubarek bir zattmış keşke onu tanıyabilseydim onu görüp bir ömür boyu onun yanında ilmi
  i ve islamiyetin güzelliklerini görebilseydim…
  SOROYURUM SİZZE EY HALK ONLAR OLMAZSA ONLARIN ŞEFAATİNE NAİL OLMASAK HALİMİZ NİCE OLURDU
  allah rahmet eylesin

 27. Öncelikle SEYDA Molla İbrahim k.s Allah u tealadan rahmet ve gercek dünyada rahmet etmesini canı gönülden dualarımızla beraber olmasını temenni ediyorum. Bana mübareği görmek nasip olmadı ama hayatındaki tüm ayrıntıları araştırmakla sanki yakından tanımış gibi nasiplendim ders aldım. Allah cümlesinin mekanını hz.cananınımız ve kalbimizin özlemle hasretine dayanamadıgıö (hz. MUHAMMED. S.A.V.) Efendimizin makamına komşu olmayı nasip eylesin inş.tüm kardeşlerimin başı saolsun özlemek haktır ölüme beklemekde haktır(GÖKTEN BİR YILDIZ KAYDIKİ NE YILDIZ).

 28. ali doğan said

  selamünaleyküm tüm bu yolun yolcularına,rabbul arşıl azimin uğrunda canlarını,mallarını,evlatlarını,feda edenlere.nefsini ayakları altına alanların…ömrünü rabbinin rızasını,resülünün davasını davası bilen,cahalet karanlıklarına ışık olan ve olmaya çalışan,annesine,babasına,vatanına böylesi aziz ve mübarek molla ibrahim k.s.gibi zatların yetişmesi ğavsımızınhimmetive rabbimizin inayetiyle…allah bizleri onların feyiz ve bereketinden mahrum etmesin.amin

 29. FERHAT CAN said

  BİR ALİMİN ÖLÜMÜ,BİR ALEMİN ÖLÜMÜDÜR. ĞAVSUMUZUN GÜL BAHÇESİNDE BİR GÜLÜ İDİ.HER ZAMAN ÖYLE KALACAK.ONLAR HER ZAMAN BERABERLER VE OLACAKLAR,Bİ İZNİLLAHU TEALANIN İZNİYLE,SEVMİŞLER SEVİLMİŞLER.ONLAR HAKKA AŞIKLAR.RABBİMDE ONLARA HEM DÜNYADA HEM AHİRETTE MAKAMLARINI ALİ ETMİŞ VE EHLİYET VERMİŞ.NE BÜYÜK İNSANLARDIR Kİ,İLİM DERYASINDA BİR DERYA İDİ.KENDİNİ BİLDİ,BOĞULMADI,ĞAVSUMUZUN ETEGİNE SARILDI.ALLAH BİZLERİ ONLARIN DUASINDAN,ĞAVSUMUZUN HİMMET VE BEREKETİNDEN AYIRMASIN.BU KAYIP HEPİMİZİN KAYBI,TÜM DÜNYANIN BİR KAYBI.HEPİMİZİN ÜZÜNTÜSÜ,RABBİM BİZLERE SABIR VERSİN.ALLAH RAHMET SELAMET VERSİN.

 30. müslüm said

  allah molla ibrahimden razı olsun onu cennetine alsın gavsımızda onu çok severdi ama kurtuluş zamanı dolmuş ecel vakti gelmiş ve vefat etti molla ibrahimin ruhuna el fatiha

 31. osman said

  böyle büyük güzide alimizi kaybetmenin üzüntüntüsünü kederini yaşamaktayız degerli büyügümüze cenabi hakktan rahmet diler hepizin başı sag olsun allah (c.c.)rahmettini üzerinden ve üzerimizden eksik etmesin amin

 32. nihat said

  ALLAH onlarsız bırakmasın zaten hiçiz insanın başına geleceken buyukzulum sahıpsız kalmaktır onlar dunyadave ahırette ınşallah bızlereshıp çıkacaklardır resul şefkatı taşıyanlar budunyada oldukça kıyamet kopmaz tövbe için hala zaman var demekki cumlemıze nasıp olsun ALLAHTnrahmetdılerim<ks< çokşukur gavsvar

 33. muşi said

  Esselamu aleykum cenabı ALLAH c.c. cümlemizden razı olsun. alime ve ilme olan sevgi ve hürmetlernizi yorumlarınızla ifade ettiniz.Ama en önemli olan yorum bu gibi zatların boyasına boyanıp onlar gibi Allah’a kul, resulüne ümmet,ve nurlu nakşibendiyye büyüklerine talebe olmaktır.Bu zatlerı sözümüzle değil özümüzle ümmete tanıtmaktır.SEVGİLİ ÖLÜR, KALP MAHZUN OLUR, GÖZLER YAŞARIR.merhum hocamız ders verirken sol gözünü hep kapatırdı. cenazesini ambulanstan teneşire indirdikleri zaman yüzünü açınca aynen hayattaymış gibi yine sol gözü kapalı sağ gözü ise açıktı ve belliydi ki vefatıyla bile bizlere ders vermekteydi.
  TÜM İSLAM ALEMİNİN, TALEBELERİNİN, İLİM EHLİNİN VE ZAMANIN İRŞAD KUTBUNUN BAŞI SAĞ OLSUN. Duamız cemeallahu beynena we beynehum fil-cenneh olsun.

 34. onur said

  Allah cennette buluştursun.

 35. şükran said

  selamünaleyküm siteyle yeni tanıştım güzel yorumlar bırakılmış ALLAH razı olsun .

 36. remzi said

  s.a Allah cc. şefaatlarına nail eyleye inş. şefaatlarından mahrum bırakmasın gavsımızı evlatlarınıı

 37. sultan aydın said

  Allah şefaatine nail eylesin .

 38. Celal said

  Yorumum olmayacak fakat bir sorum olacak. “Seyda”nin anlami ne oluyor.
  Allah c.c tum gecmislerimize ve bu yuce Islami bize ogreten ahirete gocmus Allaha
  varan yolun onculerinede. Selamualeykum.

  ———–

  cevap:

  ve aleykum selam

  seyda kurtcede “hoca” anlamına gelir.

  selam ile

 39. talebesıydım allaholdan razıolsun yerıne mollahıyazgecti

 40. nuh said

  allah rahmet eylesin amin mekanı cennet olsun

 41. selamun aleyküm CENABI ALLAHIN RAHMETİ VE BEREKETİ TÜM MÜSLÜMANLARIMIZIN ÜZERİNE CÜMLEMİZİN ÜSTÜNE OLSUN İNŞALLAHU TEALA BENDE BİR TAVSİYE İLE İLKKEZ 3 AY ÖNCE MOLLA İBRAHİM HOCAMIZIN BİR SES KAYDINI SOHBETİNİ DİNLEMİŞTİM BENDEDE HALA MEVCUT ÇOK MUHTEŞEM HERKEZEDE DİNLETİYORUM PAYLAŞIYORUMKLİ İNSANLARIMIZ İBRET ALSIN DERS ALSIN CENABI HAK TEALA MEKANINI CENNET EYLESİN BÜYÜK ALİMİN MEKANI CENNET OLSUN YÜCE PEYGAMBERİMİZ HAZIRETİ MUHAMMED SALLALAHU ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZE KOMŞU EYLESİN ÇOK MUHTEŞEM BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ SOHBETLERİNDEN BUNU ANLADIM NUR İÇİNDE YATIRSIN YÜCE MEVLAMIZ BENDE DEDİM BİR YAZAYIM BAKAYIM HOCA EFENDİ KİMDİR RAHMETLİ OLDUĞUNU BURDAN ÖĞRENİYORUM DAHA YENİ MEKANI CENNET OLSUN CENABI HAK BİZLERİ PEYGAMBERİMİZİN YOLUNDAN İZİNDEN GİDEN KULLARINDAN EYLESİN ONUN ŞEFAATİNE BİZLERİ MAZHAR EYLESİN .. BAŞTA YÜCE PEYGAMBERİMİZ HAZIRETİ MUHAMMED MUSTAFA SALLALAHU TEALA ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZ OLMAK ÜZERE BÜTÜN PEYGAMBERLERİMİZİN AİLELERİNİN EVLİYALARIN ALİMLERİN MOLLA İBRAHİM HOCAMIZIN ŞEHLERİN ŞEHİTLERİN SIDDIKLARIN TÜM ÖLMÜŞLERİMİZİN EBEDİYETE İNTİKAL ETMİŞ OLAN ANNEMİN ABLAMIN DAYILARIMZIN YENGELERİMİZİN AMCALARIMIZIN NENELERİMİZİN DEDELERİMİZİN AİLE EFRADIMIZIN ARKADAŞLARIMIZIN VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARIMIZIN ALLAH RIZASI İÇİNRUHUNA LİLLAHİL TEALA ELFATİHA .

 42. allah şefaaterine naiş etsin amin

  • molla ibrahim hz leri nakibendi tarikatını halidiyye kouna mensub olup menzil cemaatine bağlı idi o dergahta yetiti sadatı nakşibendinin muhabbeti ile yandı ve büyük bir alim zaat oldu bu vsadatların dergahında binlerce alim zat yetiştirdi şeriatı ğarraya ve tarikatı aliyyeye büyük bir hizmette bulndu rabbim şefaatlerine nail etsin

 43. cebrail said

  Ilk önce Allahtan (cc) rahmet diliyorum ve mekani cennet olsun diyorum, mübaregi görmek nasib oldu bizlerde onu kaybettigimize üzüldük Allah (cc) ona mükafatini muhakkak fazlasiyla verir insaAllah talebeleri bu dar günümüzde dünyaya isik olur insaAllah selametle kalmaniz dilegiyle…
  Bilvanisli Muhammed…

 44. emran said

  ALLAH onlarsız bırakmasın zaten hiçiz insanın başına geleceken buyukzulum sahıpsız kalmaktır onlar dunyadave ahırette ınşallah bızlereshıp çıkacaklardır resul şefkatı taşıyanlar budunyada oldukça kıyamet kopmaz tövbe için hala zaman var demekki cumlemıze nasıp olsun ALLAHTnrahmetdılerim
  çok şükür binlerce şükür dedemizdir ALLAH u taala bizlerte bu şerefi nail etmiştir meryem emran

 45. omerfaruk said

  SELAMÜN ALEYKÜM
  HİÇ ŞÜPHEM YOK Kİ MÜBAREK SEVDİĞİNE KAVUŞTU VUSLAT SONA ERDİ. CENABI ALLAH C C BİZLERİ BU SEVDİĞİ KULLARIN YOLUNDAN AYIRMASIN… ALLAH C C RIZASI İŞİN BAŞTA RESULLAH SAV EFENDİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM MÜSLİMANLARIN RUHUNA FATİHA…. ALLAH CC TAN GELDİK YİNE ONA DÖNÜCÜLERİZ SELAMÜN ALEYKÜM ALLAH C C EMANET OLUN.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: